Naszym zadaniem jest dążenie do doskonałości w dostarczaniu skutecznych i bezpiecznych leków.

Swoją politykę koncentrujemy na produkcji leków, zgodnej z przestrzeganiem wszystkich zasad prawa farmaceutycznego i farmakopei.

Pacjent jest dla nas najważniejszy, a więc także ochrona jego zdrowia i bezpieczeństwo terapii. Dbałość o jego dobro, oznacza maksymalną troskę o skuteczność naszych leków i minimum ryzyka związanego z ich zastosowaniem - podkreślają pracownicy. Jesteśmy po to, by szukać nowych rozwiązań, wcielać w życie  coraz doskonalsze metody i technologie aby nasze leki w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób pomagały pacjentom.

 Pracownicy firmy Galenus stanowią zespół wysoce profesjonalny, mający perfekcyjne przygotowanie do wykonywania powierzonych zadań. Ich doświadczenie jest naszą największą wartością. Firma bardzo wszechstronnie szkoli pracowników w uzupełnianiu ich aktualnej wiedzy merytorycznej i prawnej oraz pozwala na ich stały rozwój wraz z potrzebami rynku, społeczeństwa i firmy.